Phone Icon

Calderon Bldg., 827 EDSA, South Triangle, Quezon City, Philippines

Magpapatuloy Pa Rin

By Marian Christine de Leon

Mula sa isang makabuluhang hangarin,

Nagsimula ang EverFirst.

Sa gitna ng krisis matapang na sumuong,

Hanggang sa unti-unti itong nabuo.

 

Hindi man naging madali,

Ang EverFirst ay lumago.

Nang dahil sa masigasig na serbisyo,

Nagdala ng galak sa buhay ng mga pensyonado.

 

Sa paglipas ng mga taon,

Sumibol ang EverFirst sa iba’t-ibang lugar.

Mula siyudad hanggang probinsya,

Nagpatuloy ang sinimulan.

 

Sa pag-usad ng panahon,

Nagkaroon muli ng bagong pagsubok.

Pandemyang nagdulot ng pighati sa buong mundo,

Ngunit tumindig pa rin at nagpatuloy.

 

Dalawampu’t limang taon nang nasa serbisyo,

Narito pa rin ang EverFirst para tumulong sa inyo.

Dala’y galak sa inyong buhay,

Magpapatuloy na magpupursige at magsisilbi.

Related News