Phone Icon

Calderon Bldg., 827 EDSA, South Triangle, Quezon City, Philippines

EverFirst Annual General Assembly

By Krizia Mae Oliva

Noong Hunyo 7 at 8, 2024, ginanap sa MorongStar beach resort sa Bataan ang EverFirst Annual General Assembly at Day Tour. Dito nila ipinagdiwang ang kanilang pagwawagi sa mga patimpalak noong nakaraang taon.

 

Makasaysayan ang okasyong ito dahil ito ang unang pagkakataon na ang general assembly ng EverFirst ay ginanap sa isang malaking beach resort. Kung kaya naman ang mga empleyado ay nakasuot ng kani-kanilang mga beach attire sa buong programa. Ang mga empleyadong pinarangalan ay ang mga sumusunod:

Ito din ang unang pagkakataon na lahat ng empleyado ay nag-outing nang sama-sama at libre ng kumpanya. Naisakatuparan ang day tour na ito dahil nalagpasan ng kumpanya ang 720 million revenue target. Mula sa transportasyon, pagkain at hotel, lahat ay ibinigay bilang gantimpala sa mga empleyado sa pagkamit ng target.

 

Napakasaya. Masarap ang mga pagkain. Nakapagpahinga. Ilan lamang ito sa mga komento ng mga empleyadong dumalo sa selebrasyon. Ngunit bago pa man makarating ang mga empleyado sa resort, sinalubong sila ng malakas na ulan at dahil dito, isang malaking puno ang tumumba at humarang sa daan. Mahigit isang oras na naantala ang kanilang biyahe pero dahil sa kanilang pagkakaisa at sakripisyo, bumaba sa bus ang mga kalalakihan ng EverFirst at tulong-tulong na itinabi ang napakalaking puno.

 

Maraming hinarap na pagsubok ang EverFirst noong nakaraang na taon. Hindi sila perpekto pero tulad ng kung papaano nila hinarap ang problema ng natumbang puno, nagsakripisyo sila para makamit ang kanilang ambisyon. Ipinakita nila na tunay ngang pagkatapos ng problema, may ambisyon, bisyon, sakripisyon, at komisyon!

Related News