Phone Icon

Calderon Bldg., 827 EDSA, South Triangle, Quezon City, Philippines

Honoring dedication and loyalty: The retirement of Donald Cajipe

By Fauline Go

Donald Cajipe of Filipinas Multi-Line Corporation (FMC) was granted a retirement benefit under the category of years of service in a short ceremony conducted on November 9, 2023 in the Blue Room of Calderon Building with Ms. Luz Gastilo, Ms. Mary Ann Lucero and the Angeles Family. 

 

In Multi-Line Group, an employee is qualified for a retirement benefit if he reaches fifty-five (55) years of age, provided that he has rendered at least five (5) years of service to the company, or has reached twenty-five (25) years of service to the company, whichever comes first.

 

Cajipe joined FMC on September 9, 1998, initially as a Janitor and later transitioned to the role of Bank Runner, dedicating over 25 years to the company up to now. His tasks include processing bank transactions, including withdrawal, deposit, and cash and document transportation in the company. 

In an interview, Cajipe shared, “Sa 25 years na pagseserbisyo ko sa Multi-Line, nalaman ko po na dapat mahalin mo ang iyong trabaho, gawin ng tama, ‘wag haluan ng kalokohan. Kapag pinagkatiwalaan ka, wag na wag mong sisirain. Maging responsable sa mga ginagawa at igalang ang mga kasama sa trabaho nang sa ganun magiging maayos and harmonious ang working atmosphere sa opisina. Kapag ganito kasi gaganahan ka pumasok araw-araw. Ito yung naging atmosphere ko sa Multi-Line kaya siguro ako nag-stay ng ganito katagal. Inspirasyon ko rin siyempre ang pamilya ko lalo na ngayon na lumalaki na ang mga bata, lumalaki na rin ang gastos sa pag-aaral nila kaya hindi pwede mabawasan ang sweldo. Siyempre swerte rin ako sa asawa ko, ‘yon ang totoong secret ko. Ngayon na nagpatuloy ang service ko sa Multi-Line, masasabi ko na napakaswerte ko, kaya asahan niyo po na dodoblehin ko ang katapatan ko sa kompanya, mas mamahalin ko ang aking trabaho. Maraming salamat po uli sa pagtitiwala,”

Furthermore, Cajipe has requested to continue his service in the company after his retirement, and the management accepted his request based on the existing guidelines of the company. 

Related News